ข้อมูล Set Item ใหม่ คลาสกรดำ - กรฟ้า

อาชีพวิ
อาชีพไนท์
อาชีพเอลฟ์
อาชีพเม
อาชีพหลอด
(สนับสนุนโดย มิวทอรัส)