อาชีพนักดาบ ไนท์
Dark Knight
อาชีพนักเวทย์ วิซาร์ด
Dark Wizard
อาชีพนักธนู เอลฟ์
Fairy Elf
อาชีพผสม เมจิก
Magic Gladiator
อาชีพ ผู้นำสงคราม
Dark Lord
Nicole Lewis
Web Devloper